доц. д-р Виктор Атанасов

кат. Физика на Кондензираната Материя и Микроелектроника

Физически Факултет
Софийски Университет
бул. Джеймс Баучер 5
1164 София

каб. Б315

мейл: vatanaso@phys.uni-sofia.bg
предпочитан мейл: vatanaso@gmail.com
photo assoc. prof. Victor Atanasov,  Ph.D.

Dept. of Condensed Matter Physics and Microelectronics
Sofia University
5 boul. J. Boucher, 1164 Sofia
Bulgaria
      
office Б315

e-mail: vatanaso@phys.uni-sofia.bg

preferred e-mail: vatanaso@gmail.com


Във връзка със създалата се КОВИД епидемиологична обстановка се обръщам към слушателите на

лекционните ми курсове с молба да се свържат с мен по мейл vatanaso@gmail.com, за да получат инструкции

за присъствие на онлайн лекции (предпочитани платформи Teams/Viber).

учебни материали: курс Файнман & курс Наджаков/Лалов.Selected Recent Publications

COVID-19 related research
On the reduction of COVID-19 associated case fatality rate: reckoning of a physicist
Доц. д-р Виктор Атанасов пред Informo: Лекарство ще бъде решението срещу COVID-19

Google Scholar Citations   follow the link to find the pdf for all the papers


Victor Atanasov, Gravitational wave emission from quadrupole Josephson junction device, Phys. Lett. A 384, 126042 (2020).

Victor Atanasov, Gravitation at the Josephson Junction, Advances in Condensed Matter Physics, 1618252, (2018).

Victor Atanasov and Rossen Dandoloff, Quantum-elastic bump on a surface, Eur. J. Phys. 38, 015405 (2017).

Victor Atanasov, Gravity at a Quantum Condensate, J. Phys. Soc. Jpn., 86, 074004 (2017).

V. Atanasov and A. Saxena, Helicoidal Graphene Nanoribbons: Chiraltronics, Phys. Rev. B 92, 035440 (2015).