Съюз на Физиците в България

10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria

Първи Национален Конгрес по физически науки
1983, София

Втори Национален Конгрес по физически науки
25 - 29 септември 2013, София

Трети Национален Конгрес по физически науки
29 септември - 2 октомври 2016, София
НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Тематики

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov