Съюз на Физиците в България

Столична библиотека, списание "Светът на физиката", и катедра "Физика" при МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката - на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
23-ти април (вторник) 2019 г., 17 ч.,
Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

Публична лекция на проф. д.х.н. Иван Дуков на тема: „Периодичната таблица на Менделеев: минало и настояще“
Лекцията е посветена на 150-годишнината на Таблицата и обявяването на 2019 г. за Международна година на Периодичната таблица от Генералната асамблея на ООН. Ще се запознаем с дейността на Менделеев по нейното създаване, както и с ролята на Антониус Ван ден Брук и на Хенри Мозли за разкриване на реалните причини за периодичното изменение на свойствата на химичните елементи. Ще научим и как се стигна до 18-груповия вариант на Периодичната таблица, предложен през 1988 г. от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) и кои са новите елементи, открити през последните десетилетия.
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


47-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Интегрален подход в обучението по физика”
4 – 7 април 2019 г., Велико Търново
Национален военен университет „Васил Левски“, бул. България № 76
Първо съобщение
Срокът за регистрация за участие в конференцията се удължава до 28.02.2019 г.
Срокът за регистрация за участие в Младежката сесия се удължава до 15.03.2019 г.
Второ съобщение
За осигуряване достъп до територията на Националния военен университет „Васил Левски“, е необходимо да се попълни личната информация на адрес: https://goo.gl/forms/9aXnapyiJGt85o6C2
Програма
Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.
Класиране на участниците в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.

Национален конкурс за есета за ученици и студенти, посветен на Периодичната система, създадена от Д. И. Менделеев.
Срокът за изпращане на есета се удължава до 15.03.2019 г.
Класиране

Национален конкурс за есе „Алберт Айнщайн – учен, мислител и хуманист“, организиран от фондация „Вигория“ със съдействието на Съюза на физиците в България.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 15.03.2019 год.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov