Съюз на Физиците в България


Представяне на книгата на Никола Съботинов ЛАЗЕРЪТ
Институтът по физика на твърдото тяло съвместно с Академическия семинар „Актуални проблеми на науката“ и издателство „Проф. Марин Дринов“ при БАН организира представяне на книгата на академик Никола Съботинов „Лазерът“.
Книгата ще бъде представена от академик Петър Атанасов
на 16 януари 2019 г. (сряда) от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“, ул. „15 ноември“ № 1.
След представянето ученици, студенти и докторанти ще получат дарение от автора – безплатен екземпляр с неговия автограф.
Академик Никола Съботинов е основател на лаборатория „Лазери с метални пари“ в Института по физика на твърдото тяло. Неговите научни интереси са в областта на квантовата електроника, лазерна физика и технологии, газоразрядни лазери и лазери с метални пари, физика на плазмата и оптиката. Автор е на 380 публикации, 4 монографии и 30 патента, вписан е в Златната книга на откривателите и изобретателите в България и е носител на национални и международни награди. Член е на научни организации в сферата на електрониката и фотониката, на Оптическото общество в Америка и др. Бил е заместник председател (1996-2008) и председател на БАН (2008-2012).
В книгата „Лазерът“ е описано създаването на лазера с пари на меден бромид през 1974 г., проведените научните изследвания за неговото развитие, резултатите от които се използват в световната наука и в университетските образователни програми, и превръщането му в иновативен продукт, внедрен в индустриалното производство. Той е българско изобретение, което повече от 30 години се произвежда в Австралия, а от 2015 г. и в Южна Корея. Намира приложение в медицината, в индустрията за прецизна обработка на материали, лазерната локация, лазерната навигация, използва се за лазерни дисплеи, изследване на морската вода и др.

На 11 декември 2018 г. от 17 часа в зала „проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките носителят на Нобеловата награда по физика за 2017 г. професор Бари Бариш ще изнесе лекция на тема „Гравитационни вълни: от детекторите до регистрирането им“.
Покана

Уважаеми преподаватели по природни науки, започна регистрацията за участие в Националния фестивал „Наука на сцената - 7“, който ще се проведе от 26 до 28 октомври 2018 г. в Севлиево. Подробна информация за фестивала и форма за регистрация ще намерите на сайта: http://sons-bg.org/_SOS_7/index.html.
Основната цел на фестивала е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, включително и предучилищно към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.
Националният фестивал е подборен кръг на едноименната международна изява, която ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия.
Колеги, участието в Националния фестивал „Наука на сцената - 7“, ще ви обогати с нови идеи и съмишленици.

С удоволствие Ви информирам, че в дните от 26 до 28 октомври 2018 г. в гр. Севлиево ще се проведе Националният фестивал „Наука на сцената 7”.
Oрганизатор на събитието e Национален организационен комитет, със съорганизатори Министерство на образованието и науката и Община Севлиево. Надяваме се, че както и до сега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България. Фестивалът за шести пореден път ще бъде в град Севлиево, а за втори път ще се проведе в СОУ "Васил Левски". Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява, която ще се състои от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия www.science-on-stage.eu/festival2019. Европейската програма „Наука на Сцената” („Science on stage”) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит,иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането му и условията за участие, можете да намерите на страницата му < http://sons-bg.org/_SOS_7/>.
Информационна брошура за Националният фестивал „Наука на сцената 7”.


10th Jubilee conference of Balkan Physical Union - BPU-10,
26 – 30 August 2018, Sofia, Bulgaria


Списание "Светът на физиката", Съюз на физиците в България и катедра "Физика" към МГУ "Св. Иван Рилски" организират
ЛЕКТОРИЯ
"Светът на физиката на живо"

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“.
17-ти май (четвъртък) 2018 г., 15 ч.,
зала 346, Геоложкия факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"

Публична лекция на доц. д-р Пламен Данков, катедра "Радиофизика и електроника", Физичски факултет, СУ, на тема: „Морето от сигнали в безжичните комуникации и човекът“
(ЕМС-стандарти, SAR, правила за използване на мобилните устройства, какво ново в 4G и 5G поколенията)
Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от света на физиката е очакван наш гост!


3-седмичен онлайн курс курс за професионално развитие - В сътрудничество с проекта COMPASS и SCORE се подготяв семинар за учители за създаване на въпрос за формули за теми STEM: http://scorepro.eu/courses/c4.html
Първата седмица е въведение към формулите, втората е за използване на функциите и критериите за класификация за отворени отговори, а третата е за интегриране на JSXGraph във формули. Ще бъдат одобрени само 20 учители от Европа. Необходимо е познание на системата мудъл.
Срок за регистрация - 2 май!
COMPASS предлага използване на дигитални технологии в класната стая.
Материалите се състоят главно от тестове в Moodle, която е безплатен софтуер. В участващите училища се използва тази платформа, която лесна е за използване и администриране. Дава възможност за правене на тестове, за дискусии във форуми, позволява добавянето на плъгини , което улеснява превода на езиците на участниците. Неговата най-важна иновация е, че включва въпроси като "формули", които позволяват използването на интерактивни анимации с JavaScript. В допълнение тази платформа включва много мощен статистически анализ на въпросника, както в като цяло, така и за всеки въпрос поотделно.
Това е библиотека за динамична математика, създадена от Центъра за Мобилно образование и цифрови технологии на Университета в Байройт (Gerhauser, 2011 г.). JSXGraph е осъществена напълно на JavaScript и работи на всяка операционна система с всички браузъри и при всички видове устройства, както настолни компютри, така и мобилни телефони.

Физическият факултет на СУ кани всички на Деня на отворените врати на 28.04.2018.
За повече информация тук (цветно копие) или тук (черно-бяло).
Очаквайте пълната програма на 01.03.2014 г.

46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Европейски измерения на българското образование по физика”
13 – 15 април 2018 г., Плевен
Първо съобщение
Срокът за регистрация в конференцията се удължава до 15-ти февруари 2018 г.
Второ съобщение
Програма
Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
Класиране на участниците в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
В хотел "Ростов" има свободни 21 единични и 10 двойни стаи. Учениците също се настаняват там.

Конкурс за есета за ученици и студенти НА ТЕМА: „ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“
КЛАСИРАНЕ
Училищата, от които има отличени участници в конкурса, получават безплатен абонамент за сп. „Светът на физиката“ за 2018 година.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 23.03.2018 год.

17-та Конференция на Гръцкото физическо дружество
15-18.03.2018, Thessaloniki, Greece

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА на тема: „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”
27 - 29 октомври 2017 г., Варна
Първо съобщение
Заявка за участие
СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на сроковете за регистрация:
Получаване на заявка за участие и резюме на доклада: 30.06.2017 г.
Изпращане на съобщения за одобрен доклад: 25.07.2017 г.
Срок за плащане на ранна такса участие: 18.08.2017 г.
След успешна регистрация ще получите автоматично потвърждение на посочената от Вас ел. поща.
Списък с регистрирани участници: Слушатели, Секция А, Секция Б,
Второ съобщение
Програма
Срокът за предаване на пълния текст на докладите се удължава до 26-ти октомври 2017 г.
График на организирания транспорт Варна - Камчия - Варна.
Статия във в. "Аз Буки".
Статия в Наука OFFNews.


Покана за лекции на акад. Никола Съботинов „Лазери с метални пари и българският принос за тяхното развитие в световната наука и практика“
17, 20 и 22 ноември, 11:00 часа, Големият салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1)
Програма:
17.11.2017 г. (петък), 11:00 часа - Начало на научните изследвания по лазери с метални пари в България.
20.11.2017 г. (понеделник), 11:00 часа - Мощен лазер с пари на меден бромид – изобретяване, научни изследвания и индустрия. Пример за успешна иновация.
22.11.2017 г. (сряда), 11:00 часа - Внедряване на лазер с пари на меден бромид в България, Австралия и САЩ. Международна оценка на българските научни и приложни постижения.


VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии
16 - 18 ноември 2017 г., град Пловдив


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”
10 ноември 2017 г.
Обява, Заявка за участие, Изисквания за оформяне на докладите
Срок за подаване на заявки за участие: 30.09.2017 г.
Срок за изпращане на доклади и плащане на такса участие: 23.10.2017 г.


Национален военен Университет "Васил Левски" организира Изложба на модели на техника, която е била или е на въоръжение в Българската армия и други армии през различните етапи от тяхното развитие.


Ден на отворени врати по проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“
преди официалното откриване на ежегодната международна научна конференция «Космос, екология, сигурност» 2017 ще бъдат връчени награди на участниците в конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Моята среща със Земята от Космоса“
2 ноември, Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ), гр. София


2-ра Национална конференция „Гражданското образование в природните науки“ 30 септември – 1 октомври 2017 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


17-ти конкурс "Уреди за кабинета по физика" с международно участие
3 юни 2017 г., Физически факултет на Софийски университет

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “Акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 15.03.2017 год.

45-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
6 – 9 април 2017 г., София
Първо съобщение
Второ съобщение
Срокът за подаване на текста на докладите е удължен до 03.03.2017 г.
Програма

МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема: „Физиката – основа на познанието за природата“ в рамките на 45-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Срокът за предаване заявките за участие в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема: „Физиката – основа на познанието за природата“ се удължава до 10 март 2017 г.
Участници в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.
УЧИЛИЩАТА, ОТ КОИТО ИМА УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ, ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА СП. „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА“ ЗА 2017 ГОДИНА.
Обява за студентска постерна сесия на тема Откритията на Мария Кюри - нови хоризонти пред физиката, химията и медицината посветена на 150-та годишнина от рождението и.
Краен срок за предаване на абстракти: 28 февруари 2017 г.
Отчет за МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.

Обява за конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон
Срокът за изпращането на текстовете за есета за Националния конкурс за ученици и студенти, посветен на годината на Нютон, се удължава до 10 март 2017 г.
Списък с получени есета на ученици и студенти, участващи в конкурса.
КЛАСИРАНЕ
УЧИЛИЩАТА, ОТ КОИТО ИМА ОТЛИЧЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА, ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА СП. „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА“ ЗА 2017 ГОДИНА

На 22.04.2017 г. във Физическия факултет на СУ ще се проведе традиционния Ден на отворените врати. Тази година по желание той може да се съчетае с посещение в Астрономическата обсерватория вечерта на същия ден и с посещение на музей на следващия ден – 23.04.2017 г. – неделя.
Програма

Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква ІX редовен конгрес на Съюза на 06 април 2017 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

VI-ти Национален фестивал "Наука на Сцената"
28 - 30 октомври 2016, Севлиево
Запознайте с организацията и регламента и условията за участие в фестивала "Наукана сцената-6", 2016 на официалната му страница: http://sos6.free.bg/index.html
Отворена е и FB-страница за събитието.
Моля разпространете това съобщение сред заинтересуваните преподаватели по природни науки.

Трети Национален Конгрес по физически науки
29 септември - 2 октомври 2016, София
Първо съобщение

International Symposium on Recent Observations and Simulations of the Sun-Earth System III
September 11-16, 2016, Golden Sands, Bulgaria
Invitation

Представяне на сборник „СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ИЯИЯЕ - БАН С ОИЯИ“ и книгата на проф. Никола Балабанов: „ОИЯИ ДУБНА (през погледа на един български професор)“
20 октомври 2016 г. (четвъртък) от 14.00 ч. Българска академия на науките, Централна сграда, Големия салон
Покана

European Summer School 2016: The Physics of Living Matter
Strasbourg, July 4-8, 2016
The school is open to students in Physics, who have completed three years of studies and to young PhD students. Scientists from any background interested in discovering the field are also welcome to join. Students present their research projects and attend lectures on one of the most recent topics in Physics presented by internationally known scientists. This year, lectures will be preceded by introductory seminars, which will present the basics concepts for each subfield.
Accommodation and most meals will be provided free of charge. Upon request, we may be able to provide support to some students in covering part of their travel expenses.
The European Summer School will be open for applications at least until May 15th, 2016

"Science and Education" foundation and its partners kindly invite you to take part in the scientific events that we are holding in Elenite HolidayVillage, Bulgaria in June and September 2016. Conference Invitation

The 18th International Symposium for the Advancement of Boundary-Layer Remote Sensing
6-9 June 2016 at Riviera Holiday Club, Varna, Bulgaria
Българското метеорологично дружество (секция "Метеоролози") и Авиометеорологичния клюб в България съорганизират в България голяма международна конференция по въпросите на дистанционното сондиране на атмосферата със содари и лидари, базирани на различни платформи.
Срокът за подаване на резюмета е 19 февруари 2016.
The Bulgarian Neteorological Society (BMS) and Aviometeorological Club of Bulgaria (AMC) coorganize in Bulgaria The 18th International Symposium for the Advancement of Boundary-Layer Remote Sensing - http://isars2016.org
The topics of the conference cover the development and the use in meteorology of sodars and lidars, based on different platforms.
Deadline for abstracts is 19 February 2016.

EPO4, 4th Experimental Physics Olympiad, 23 April 2016 Sofia
The Olympiad is open for students from the whole world.
Arriving 22.04, Departure 24.04.2016
23 April: 4 hour competition for 4 age groups.
Announcements in Bulgarian, English, French and Russian are available. German and Macedonian translations are in preparation.
For questions ask epo@bgphysics.eu
4-тата Олимпиада по Експериментална Физика за ученици и студенти
Организатор - Софийският клон на Съюза на физиците в България 23 април 2016 г, Физически факултет на СУ, бул. Дж. Баучер 5
Краен срок за регистрация - 31 март 2016 г.

Ден на отворените врати на Физически факултет, СУ
16 април 2016 г., бул."Джеймс Баучър" №5, София
Програма

44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
7 – 10 април 2016 г., Ямбол
Първо съобщение
Съобщение във в. "Аз Буки"
Регистрирани участници в Младежката научна сесия
Второ съобщение
Програма
Наградени в конкурс “Акад. Матей Матеев” на Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
Наградени участници в Младежката научна сесия
Статия във в. "Аз Буки"

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти
За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда
Предложения за участие в двата конкурса се приемат до 15.03.2016 год.

Представяне книгата на акад. Александър Петров „Физика на живата материя“
Отделението по природо-математически науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите съвместно с Института по физика на твърдото тяло при БАН организират официално представяне на книгата на академик Александър Г. Петров „Физика на живата материя“.
9 октомври 2015 г. (петък) от 15.00 ч.
Българска академия на науките, Централна сграда, Големия салон
Покана

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015
25 септември 2015 г. (петък)
Българска академия на науките, Централна сграда
Програма
Вестник "Homo Sciens", издание на СУБ по проект "Европейска нощ на учените 2015"

Студентски стипендии от фондация "Еврика"
Писмо, Формуляр
Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2015 г.

Годишна асамблея на европейското метеорологично дружество с домакин Секцията "Метеоролози" към Софийски клон на СФБ (Bulgarian Meteorological Society)
7 - 11 Септември, 2015 г., София, България

Тържествено събрание по повод 100 години от рождението на академик Христо Янков Христов
12 Юни, 2015 г., 14 часа, Големият салон на БАН

Третата Европейска Конференция по Ядрена Физика EuNPC2015
31 август - 4 Септември, 2015 г., Грьонинген, Холандия
Срокът за подаване на абстракти е удължен до 15.04.2015 г.
Ранна регистрация: 20.06.2015 г.
За регистрация и подаване на абстракти: https://indico.gsi.de/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=2598
За актуална информация и новини за конференцията следете страницата на конференцията: http://euncp2015.org

Девета Международна Конференция на Балканския Физически Съюз - BPU9
24 - 27 август, 2015 г., Истанбулски Университет, Истанбул, Турция
Срок за подаване на абстракти: 1.06.2015 г., регистрация в хотел: 31.07.2015г.
Благодарение на СФБ таксите за участие са намалени съответно на: студенти - 25 евро, докторанти и магистри неназначени на работа - 50 евро, докторанти и магистри назначени на работа - 100 евро, други участници - 200 евро
Организаторите на Конференцията съобщават, че за студенти, магистри и докторанти от Балканските страни ще бъдат уредени нощувки в студентски общежития само за 5-Евро на вечер (без храна). Напомняме, че за тях таксата за участие е 50-Евро.
Според последно решение на организаторите на BPU9, студентите, магистрите и докторантите от Балканските страни ще могат да заплатят таксите си за участие (50 Евро), както и нощувките си в студентски общежития (5 Евро на вечер) при пристигането си на място в Истанбул, при условие, че предварително изпратят на проф. Ана Георгиева, координатор за България (е-мейл: anageorg48@gmail.com) данните от регистрацията: име и презиме, учебно заведение или институт, вид студент (BSc, MSc или PhD), пол.
Тези, които представят абстракт на доклада или постера си и препоръка от ръководителя си могат да кандидатстват при организаторите tfd@turkfizikdernegi.org за освобождаване от такса за участие и/или нощувки. Моля изпращайте и копие до координатора.
Моля желаещите да се регистрират на страницата на конференцията:
http://bpu9.balkanphysicalunion.com/

The Conference of International Research Group on Physics Teaching (GIREP)
Conference days: July 6 – 10, 2015 г.

43-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
„ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”
2 - 5 април 2015 г., Благоевград
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ПРОГРАМА, Младежка сесия
Резултати от фотоконкурс за ученици и студенти на тема „Светлинни явления в природата“

Студентска постерна сесия в рамките на 43-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА и във връзка с МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА
ИЗНЕСЕНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ "СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА"

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ”
краен срок за предложения: 15.03.2015 г.
Информация, Резултати

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА И СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - 2015
20 януари 2015 г. - Големия салон на БАН, София, ул. 15 ноември, 1
Покана

Международна година на светлината и светлинните технологии 2015

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014
26 септември 2014 г.
ПРОГРАМА

42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
8 - 11 септември 2014 г.
Първо съобщение, Второ съобщение, ПРОГРАМА

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА
срок: 15.08.2014 г.
Информация

VIII конгрес на СФБ - 29 март 2014 г.
свикване, обявление

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
41 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Уебсайт - http://congress2013.bgphysics.eu/
ИНФОРМАЦИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ

Две награди на името на международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий” за учители по физика.
Краен срок за предложенията: 31.07.2013 год.
Към съобщението

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov